πρώτη σελίδα επικοινωνίαΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΡΑΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Nearhus brochure


 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από τις 15 Μαρτίου 2016, δεν ήταν προσβάσιμο το site της εταιρίας 'ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ Ο.Ε.' και διακριτικό τίτλο 'ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.' στο domain της εταιρίας IP.gr και σύμφωνα με το email της 22-03-2016, ως απάντηση στη σχετική ανησυχία μας. Για την ακρίβεια και μετά από ενέργειες της ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε., επιβεβαιώθηκε ότι τρίτοι, οι οποίοι είχαν και έχουν τη τεχνική η άλλη δυνατότητα να το πράξουν, κατέβασαν την πρώτη σελίδα του site της ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. και ως αποτέλεσμα, συνολικά δεν ήταν προσβάσιμο.

Τα τετριμένα, περί της αυταπόδεικτης ζημίας που υπέστη η Εταιρία μας, περί επιφύλαξης παντός νομίμου δικαιώματος μας, κλπ θεωρούνται δεδομένα και ισχύουν και ήδη έχουμε στραφεί κατά παντός υπευθύνου.

Οι πελάτες μας και οι συνεργάτες μας, βεβαίως γνωρίζουν, καταλαβαίνουν και ερμηνεύουν.

Το site της ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε., είναι και πάλι διαθέσιμο. Ηδη αναμορφώνεται, συμβαδίζοντας και με τη συνολική αναβάθμιση που επιχειρείται αυτή τη περίοδο, στη δομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΝΕΑΡΧΟΣ. Στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε εκτενέστερα.

Με εκτίμηση

Στράτος Καμπούρης